Կառուցել և պատվիրատուներին հանձնել որակի ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող անվտանգ և հուսալի շինություններ՝ սա է «ԵՐԵՎԱՆՇԻՆ» ընկերության քաղաքականությունը որակի ասպարեզում